TENERIFE

Asamblea Insular EQUO-Tenerife

Portavoces
· María del Pilar Figueroa González
· Francisco José Jiménez Fajardo

Área de Acción Política
· Paco Fajardo
Teléfono: 649 138 841
Correo-e: info@equocanarias.org

Área de Comunicación
· Víctor Afonso
Teléfono: 696 371 587
Correo-e: comunicacion@equocanarias.org

Internet
Web EQUO-Canarias: Web EQUO-Canarias
Correo: info@equocanarias.org
Facebook EQUO-Tenerife: www.facebook.com/pages/Equo-Tenerife
Twitter EQUO-Tenerife: twitter.com/EquoTfe